เข้าร่วม
ออนไลน์ล่าสุด
กระทู้ล่าสุด
โพสต์ใน ห้องนักเรียน นักศึกษา  อ่านต่อ

alt text

SPSS is an advanced and professional software application that is used to aggregate, view and analyze statistical data. SPSS is optimal for businesses who want to search for patterns in their data or formulate ways to improve their business or their methods. Researchers who have gathered a lot of information from market researching and need to organize and analyze that information can also use SSPS. The program gives users attractive graphs and other visualizations to aid in their analysis and to ensure they can gather clean and precise information from their statistical data.

โหลดวิธีใช้งานโปรแกรม SPSS PDF

โพสต์ใน ห้องนักเรียน นักศึกษา  อ่านต่อ

alt text

  1. Twist Twist แปลว่า "บิด" แต่มีอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า "การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดคิด" Twist จึงมีความหมายกว้างกว่าการหักมุมแค่ในหนัง แต่ยังหมายรวมถึงการหักมุมในเรื่องจริง Twist เป็นคำนาม ตัวอย่างประโยค The story took a surprise twist today with media reports that the doctor had resigned.(Cambridge) เรื่องราวได้มาสู่จุดหักมุมเมื่อผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์คนนี้ได้ลาออกไปแล้ว The entrance of the U.S. into the global oil market added a new twist to OPEC's decision making. (CNBC) การเข้ามาในตลาดน้ำมันโลกของสหรัฐฯทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการคิดตัดสินใจของกลุ่มโอเปก

หักมุม ภาษาอังกฤษพูดว่า


เหมือนกับว่าการเชื่อมต่อของคุณเพื่อไปยัง BURIRAM WORLD นั้นขาดหาย กรุณารอสักครู่ เรากำลังพยายามเชื่อมต่อใหม่