alt text

เป็นอีกงานที่ดูจะไม่ยากแต่ส่วนใหญ่จะมีการกำหนดขั้นต่ำหรือไม่ก็มีข้อกำหนดของนายจ้างแต่ละรายเช่นบางรายมีวิธีทำคือให้เหลาดินสอให้แหลมแล้วแพ็คใส่ถุงละ1ชิ้นราคาชิ้นละ 1 บาทแต่กำหนดสูงสุดวันละไม่เกิน 300 ชิ้น หรือบางคนก็จ้างเหมาเป็นวันละ 120 บาท เป็นต้น

หารายได้เสริม ตัวอย่างงานทำง่ายๆรับมาทำที่บ้าน