administrators

#มอร์มูฟเป็นข่าว เสร็จสิ้นไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่!! แม้เพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก สำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก Moto GP สนามที่ 15 ณ PTT Thailand Grand Prix 2018 ที่ จ.บุรีรัมย์ บอกเลยว่างานนี้สร้างชื่อเสียงให้กับบุรีรัมย์และประเทศไทยได้มากเลยทีเดียว

0_1539326322576_43596007_2149338885078411_7286066796782682112_n.jpg

โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำการสำรวจเบื้องต้นพบว่า งานนี้สามารถสร้างมูลค่ามวลรวมผลิตภัณฑ์ภายในประเทศทางตรงประมาณ 1,335 ล้านบาท และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทางอ้อมประมาณ 1,701 ล้านบาท ซ้ำก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ 7,749 คน

ทั้งนี้ จำนวนผู้ชม Moto GP สนามที่ 15 จ.บุรีรัมย์ มีผู้ชมจำนวน 205,000 คน แบ่งเป็นผู้ชมเพศชาย 153,750 คน (คิดเป็น 75%) ผู้ชมเพศหญิงจำนวน 51,250 คน (คิดเป็น 25%)

อนึ่ง รายได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 3,100 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ภายใน จ.บุรีรัมย์ 2,470 ล้านบาท รายได้จังหวัดใกล้เคียง 630 ล้านบาท
▪️ค่าเดินทาง 764 ล้านบาท
▪️ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม 679 ล้านบาท
▪️ค่าที่พัก-โรงแรม 642 ล้านบาท
▪️ค่าซื้อของที่ระลึก 517 ล้านบาท
▪️ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 349 ล้านบาท
▪️ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง 146 ล้านบาท.

Source : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Photo : FB - @Buriramunitedinternationalcircuit

ข่าวจาก มอร์มูฟ

แก้ไขล่าสุดโดย buriramworld