ฟาร์มไก่บ้านเชิงท่องเที่ยวศึกษา เสริมรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของบุรีรัมย์ • กกม่วงใหญ่ฟาร์ม
  ฟาร์มไก่บ้านเชิงท่องเที่ยว ศึกษา เสริมรายได้ ที่ใหญ่ที่สุดในบุรีรัมย์
  🐣จำหน่ายลูกไก่บ้าน
  🐥จำหน่ายไก่บ้านรุ่นหนุ่มสาว
  🐔จำหน่ายไก่บ้านพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
  สนใจติดต่อสอบหรือเยี่ยมชมฟาร์ม ได้ที่ 0801598460
  กกม่วงใหญ่ฟาร์ม