กกม่วงใหญ่ฟาร์ม
ฟาร์มไก่บ้านเชิงท่องเที่ยว ศึกษา เสริมรายได้ ที่ใหญ่ที่สุดในบุรีรัมย์
🐣จำหน่ายลูกไก่บ้าน
🐥จำหน่ายไก่บ้านรุ่นหนุ่มสาว
🐔จำหน่ายไก่บ้านพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
สนใจติดต่อสอบหรือเยี่ยมชมฟาร์ม ได้ที่ 0801598460
กกม่วงใหญ่ฟาร์ม