จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปกว่า 100 ร้านค้า • จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปกว่า 100 ร้านค้า

  วันนี้ (1ส.ค.2561) เวลา 17.00 น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน ตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป ที่บริเวณถนนด้านข้างโรงแรมฮอปอิน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป สนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป และ ด้านการบริหารจัดการตลาด โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน 113 ราย ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จำนวน 61 ราย, กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการผ้าทออีสานสู่สากล และโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ จำนวน 22 ราย และ เครือข่ายโอทอป จำนวน 30 ราย

  สำหรับงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป จ.บุรีรัมย์ จัดระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2561 รวม 5 วัน

  #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

  alt text