ความพร้อมเมื่อเกิดกรณีวิกฤติขึ้นในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ • วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณลานหลังสนามช้างอารีนา ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พลตำรวจตรีศรกฤษณ์ แก้วผลึก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา(รอง ผบช.บศ.)

  alt text

  ในฐานะหัวหน้าชุดครูฝึกชุดกองร้อยควบคุมฝูงชน และคณะมาบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง แก่กำลังตำรวจชุดควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

  alt text

  alt text

  alt text

  ทั้งเพื่อให้มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ และเชี่ยวชาญในยุทธวิธีตำรวจของการควบคุมฝูงชน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2561

  โดยมี พันตำรวจเอก รุทธพล เนาวรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พันตำรวจเอกชาญชัย พงษ์พิชิตกุล

  พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัด ชุดควบคุมฝูงชน กองร้อยที่ 1-4 จำนวน 680 นาย ชุดควบคุมฝูงชนหญิง 40 นาย ทีมบริหารเหตุการณ์ฝ่ายอำนวยการ 20 นาย รวม 740 นาย เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ

  พันตำรวจเอกรุทธพล เนาวรัตน์ รองผู้บังคับการฯ กล่าวว่าได้มีการจำลองสถานการณ์ ว่ามีกลุ่มม็อบชาวนาจำนวนมาก เข้าบุกยึดสถานที่ราชการสำคัญ

  ทางตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้สั่งใช้ชุดกองร้อยควบคุมฝูงชน ออกไปปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้ยุทธวิธีจากเบาไปหาหนัก

  จนสามารถควบคุมสถานการณ์ให้สงบลงได้ด้วยดี ซึ่งการฝึกในครั้งนี้ ยังเป็นการฝึกความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ ความพร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์ ตลอดจนได้เห็นถึงความสำคัญการการบริหารสถานการณ์วิกฤติ ที่เป็นหลักสำคัญในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ

  alt text

  alt text

  ให้เป็นไปในแนวทางปฏิบัติสู่ระดับสากลให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เป็นที่ไว้วางใจ และเกิดความอบอุ่นใจแก่ประชาชน หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย เมื่อเกิดกรณีวิกฤติขึ้นในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์

  ข่าวจาก Siam Buriram