เห็นข่าวเมื่อ 2-3 วันก่อน ขอถามแบบโง่ๆแบบคนไม่มีความรู้แบะหากูเกิบไม่เจอ บุรีรัมย์ได้เป็นสนามบินศุลกากรแล้วจะดีขึ้นยังไง อะไรคือสนามบินศุลการกร

0_1511374574199_IMG_1468.JPG