ในฐานะลูกหลานเมืองพุทไธสงกะเลยอยากฮู้ที่ไปที่มาของบรรพบุรุษ ผู้ใด่ฮู้ซ่อยมาเว้าให้ฟังแหน่เด้อ ขอบคุณหลายๆเด้อ

แก้ไขล่าสุดโดย ถิรพุทธิ์ ภาษี