เห็นข่าวกำลังจะมีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเขากระโดง เลยนึกเห็นช้าง คนบ้านเราก็เลี้ยงช้างแถวอำเภอสตึก ถ้าบุรีรัมย์ จะมีปางช้างนำช้างมามีส่วนร่วมของการท่องเที่ยว ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขากระโดง ในช่วงฤดูฝน มีกิจกรรมคนกับช้าง น่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก ข้างๆเขากระโดงมีอ่างเก็บน้ำสวยงาม เหมาะมากที่จะพัฒนาต่อยอด สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากตัวเมือง

alt text

alt text

alt text