ถนนบ้านพลวงน้อย ต.สนวน อ.ห้วยราช

บ้านพลวงน้อยอยู่ระหว่าง 4 อปท.คือ อบต.สนวน อบต.สวายจีก ทต.อีสาน และ อบต.ห้วยราช ทำให้ถนนบ้านเราไม่ได้รับการดูแล ยังเป็นลูกรัง ดีที่สุดที่ได้คือเอาหินมาเทให้ หน้าฝนเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำขัง เดินทางลำบากมาก เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ หน้าแล้ง ฝุ่นตลบ 10 ล้อวิ่ง เราต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางบ้านโคกเปราะ ซึ่งมีลาดยางประมาณ 2 km ทุกเส้นที่ออกจากบ้านเราเป็นลูกรังหมดเลย ประชาชนทนเดือดร้อนมาแสนนาน ถามใครก็ไม่มีใครให้คำตอบได้ ช่วยเหลือประชาชนตาดำๆ ด้วบนะคะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอความเห็นใจกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี้ด้วยคะ ลำบากกันมาก ทั้งนักเรียนที่ต้องเดินทางไปเรียน ชาวบ้านที่ต้องไปทำธุระในพื้นที่อื่น กี่เส้นทางที่ออกจากหมู่บ้านไม่ได้ต่างกันเลย อันตราย และเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมาก0_1496376262278_18835541_1745083642176091_1869478825309198435_n.jpg

แก้ไขล่าสุดโดย Napachanok Kr

เหมือนกับว่าการเชื่อมต่อของคุณเพื่อไปยัง BURIRAM WORLD นั้นขาดหาย กรุณารอสักครู่ เรากำลังพยายามเชื่อมต่อใหม่