ย้อนดู…สถิติผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์ จากปี 2543-2559 • <article>

  <header>

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments">

  <figcaption>ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ หรือ สนามบินบุรีรัมย์ (อังกฤษ: Buriram Airport) ตั้งอยู่ที่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประมาณ 34 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม</figcaption>

  </figure>

  ย้อนดู…สถิติผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์ จากปี 2543-2559

  <time class="op-published" datetime="2017-03-10T14:35:20+00:00">March 10th, 2:35pm</time><time class="op-modified" datetime="2017-06-01T14:56:12+00:00">June 1st, 2:56pm</time>

  <address>BURIRAM WORLD มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.Buriram World มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. เราเชื่อมบุรีรัมย์ เชื่อมโลก</address>

  ข่าวพัฒนา

  </header>

  ย้อนกลับไปดูจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการสนามบินบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลนี้ได้มากจากข้อมูลสถิติของกรมท่าอากาศยาน

  ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ หรือ สนามบินบุรีรัมย์ (อังกฤษ: Buriram Airport) ตั้งอยู่ที่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประมาณ 34 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

  ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก ประวัติความเป็นมาของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ กันก่อน

  ประวัติท่าอากาศยานบุรีรัมย์

  ปี พ.ศ. 2528 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนอให้ก่อสร้างสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ 3 แปลง แต่ที่ดินทั้ง 3 แปลงไม่เหมาะสมต่อการก่อสร้าง กรมการบินพาณิชย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กรมการบินพลเรือน) ได้แจ้งจังหวัดให้จัดหาที่ก่อสร้างสนามบินใหม่

  จังหวัดจึงได้เสนอที่ดินสาธารณประโยชน์ โคกเสม็ดและโคกพริก ในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความเหมาะสมในการก่อสร้างสนามบิน ดังนั้น กรมการบินพาณิชย์ จึงวางแผนการก่อสร้างและทำการสำรวจความเป็นไปได้เบื้องต้น ปรากฏว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว มีเนื้อที่ไม่เพียงพอ ต้องโยกย้ายราษฎรออกจากพื้นที่ และราษฎรในพื้นที่คัดค้านไม่ยอมให้สร้างสนามบินในพื้นที่ดังกล่าว

  เดือนธันวาคม 2532 จังหวัดจึงได้เสนอที่ดินบริเวณป่าโคกโจด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 3,750 ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองสุรินทร์ประมาณ 75 กิโลเมตร ให้กรมการบินพาณิชย์ก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์

  13 พฤษภาคม 2532 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยาน โดยให้มีศักยภาพรองรับเครื่องบินขนาด 150 ที่นั่ง ขึ้น – ลงได้ และคาดว่าผลที่ได้รับจะทำให้พื้นที่ บริการของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ครอบคลุมได้ทั่วบริเวณอีสานใต้

  ปี พ.ศ. 2536 – 2539 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์จึงได้ก่อกำเนิดขึ้น ซึ่งกรมการบินพาณิชย์ได้จัดสรรงบประมาณปี 2536 เพื่อก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376.20 ล้านบาท

  แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2539

  14 ตุลาคม 2539 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ได้รับการประกาศให้เป็นสนามบินอนุญาต

  ปี 2543 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 26,850 คน

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments"></figure>

  ปี 2544 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 32,608 คน

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments"></figure>

  ปี 2545 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 24,682 คน

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments"></figure>

  ปี 2546 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 22,390 คน

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments"></figure>

  ปี 2547 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 30,660 คน

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments"></figure>

  ปี 2548 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 22,321 คน

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments"></figure>

  ปี 2549 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 8,643 คน

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments"></figure>

  ปี 2550 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 11,057 คน

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments"></figure>

  ปี 2551 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 8,407 คน

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments"></figure>

  ปี 2552 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 7,181 คน

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments"></figure>

  ปี 2553 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 7,547 คน

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments"></figure>

  ปี 2554 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 8,207 คน

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments"></figure>

  ปี 2555 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 4,547 คน

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments"></figure>

  ปี 2556 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 11,355 คน

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments"></figure>

  ปี 2557 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 17,431 คน

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments"></figure>

  ปี 2558 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 117,710 คน

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments"></figure>

  ปี 2559 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 197,988 คน

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments"></figure>

  <figure data-feedback="fb:likes,fb:comments">

  <figcaption>buriramworld</figcaption>

  </figure>

  ขอบคุณข้อมูลโดย…กรมท่าอากาศยาน

  Designed by Freepik

  <figure class="op-tracker">(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59000162-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

  <noscript><a target="_blank" href="http://www.stats.in.th/">www.Stats.in.th</a></noscript>

  </figure>

  <footer><small>Copyright © 2016 buriramworld.com | ชุมชนออนไลน์ที่ดีที่สุดแห่งบุรีรัมย์ | BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.</small></footer>

  </article>

  https://www.buriramworld.com/ย้อนดู-สถิติผู้โดยสารส/