ที่ตอนนั้นมีข่าวเปิดคณะพยาบาล อยากรู้ว่ารับสมัครแล้วยังคะ