@นาวาเกิร์ล คาดว่าน่าจะเป็นปีการศึกษาหน้านะครับ เพราะอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม ทั้งบุคคลากร อื่นๆ